Datblygu llwybr masnacheiddio symlach ar gyfer y diwydiant Ynni Adnewyddadwy Morol ..
Beth yw selkie?

Mae Selkie yn brosiect trawsffiniol gwerth €5.2m sy'n anelu at roi hwb i'r diwydiant ynni morol yng Nghymru ac Iwerddon. Mae Selkie yn dod ag ymchwilwyr a busnesau blaenllaw at ei gilydd i wella perfformiad dyfeisiau ynni morol Tonnau a Llanw.

 

Mae gan y ddwy wlad ddigon o dalent ac arbenigedd i wneud y sector MRE yn hyfyw yn llwyddiannus. Coleg Prifysgol Cork sy'n arwain y prosiect mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, Ynni Morol Cymru, Menter Môn, DP Energy Ireland a Gavin and Doherty Geogydions, Dulyn.

 

Bydd gweithgarwch y prosiect yn sefydlu rhwydwaith trawsffiniol o ddatblygwyr a chwmnïau cadwyn gyflenwi yng Nghymru a Chymru ac yn creu cyfres o dechnoleg aml-ddefnydd, offer peirianneg a gweithredu, templedi, safonau a modelau i'w defnyddio ar draws y sector hwn. Bydd Selkie yn profi ac yn dilysu'r offer technoleg ar ddwy dechnoleg arddangos beilot, un don ac un llanw. Defnyddir adnoddau prosiect i drosglwyddo'r offer hyn yn ystyrlon a byddant yn cael eu gwneud yn agored ar ôl y prosiect.

OFFER PROSIECT SELKIE

Mae Selkie yn datblygu offer, templedi, safonau a modelau safonol, ffynhonnell agored, peirianneg, economaidd, aml-ddefnydd, wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer y sector hwn

Newyddion Diweddaraf

Aros yn Wybodus am Newyddion a Digwyddiadau Selkie.

Profion Tanc Selkie yn cychwyn gyda Tidal Flyer

Mae Prosiect Selkie, a ariennir trwy'r Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd, Rhaglen Cydweithredu Iwerddon a Chymru, yn falch iawn o fod wedi cael eu datblygwr technoleg ynni llanw cyntaf, Tidal Flyer, yn cwblhau profion tanc wythnos wedi'i ariannu yn LiR, cyfleuster Prawf Cefnfor Cenedlaethol (NOTF), cyfleuster cynradd Iwerddon ar gyfer

Darllen Mwy »

Golwg fanylach ar Offeryn T-E Selkie GIS

Os ydych yn newydd-ddyfodiad i brosiect SELKIE efallai eich bod wedi casglu o'n gwefan fod y prosiect wedi bod yn gweithio tuag at ddarparu cyfres o offer ffynhonnell agored i sbarduno'r datblygiad i fasnacheiddio dyfeisiau ynni morol, gan ganolbwyntio ar lanw a

Darllen Mwy »

Selkie Holds Trydydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Cork

Wythnos nesaf, cynhaliodd Prosiect Selkie ei drydydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Arweinwyr pecynnau gwaith gan bartneriaid o Iwerddon a Chymru a gynullwyd yng Nghanolfan MaREI, Canolfan Ymchwil Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon ar gyfer Ynni, Hinsawdd a'r Môr, a gydlynir gan y Sefydliad Ymchwil Amgylcheddol (ERI) yn

Darllen Mwy »
EIN PARTNERIAID

Mae Selkie yn gonsortiwm o ddau sefydliad addysg uwch Coleg Prifysgol Cork (UCC) a Phrifysgol Abertawe ( SU)) a phedwar BBaChau arbenigol GDG Ltd. (GDG), DP Energy Ireland Ltd. (DP), Fforwm Arfordir Sir Benfro CiC(PCF) a Menter Môn Cyf (MM).

Mae'r prosiect hwn wedi cael arian gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd drwy raglen Cydweithrediad Iwerddon Cymru.