Mawrth 2022

Rydym yn falch o roi croeso cynnes i CGG i Rwydwaith Selkie.Mae CGG yn arweinydd technoleg geowyddoniaeth byd-eang sy'n darparu data, cynhyrchion, gwasanaethau ac atebion ar gyfer heriau cymhleth o ran adnoddau naturiol, amgylcheddol a seilwaith. Gyda'i arbenigedd gwyddor y ddaear a gydnabyddir yn rhyngwladol, data uwch a blaengar...