Digwyddiadau

Mae SELKIE yn datblygu modelau sy'n ceisio helpu i ddethol safleoedd, optimeiddio logisteg a dadansoddiad ariannol o ffermydd tonnau neu lanw. Mae llawer o fodelau techno-economaidd ar gael ar gyfer ynni adnewyddadwy ond dim ond ychydig sy'n addas ar gyfer tonnau a llanw. Nid yw'r rhan fwyaf o fodelau ar agor...

Mae'r cynllun lleoli ar gyfer disgyblaethau peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn flwyddyn mewn diwydiant sydd wedi'i wreiddio yng nghwricwlwm y myfyrwyr. Maent yn ymgymryd â'u lleoliad ym mlwyddyn olaf ond un eu hastudiaethau, sy'n dod â recriwtiaid ar lefel gradd agos i'w cwmnïau lletyol. Mae'r cynllun lleoli yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl gan y...