Gweminarau

Bydd y pedwerydd gweminar yng nghyfres Prosiect Selkie yn canolbwyntio ar Sgiliau ar gyfer y sector Ynni Morol. Cadw'r Dyddiad! Dydd Mawrth 23 Chwefror 10am. Cofrestrwch yma Nod y gweminar hon yw: - Amlinellu pwysigrwydd gweithlu medrus mewn cymunedau arfordirol ar gyfer datblygu ynni morol - Amlygu'r sgiliau...

Yn y drydedd weminar yng nghyfres cadwyn gyflenwi Selkie, canolbwyntiwyd ar Sylfeini a Systemau Mooring ar gyfer y sectorau tonnau a llif llanw. Mae'r recordiadau a'r cyflwyniadau ar gael isod. Fel y soniwyd yn y gweminar, mae Selkie yn chwilio am fewnbwn ac adborth ar yr offer...