SELKIE i gynnal digwyddiad rhwydweithio cadwyn gyflenwi yn Ynys Môn

SELKIE i gynnal digwyddiad rhwydweithio cadwyn gyflenwi yn Ynys Môn

Mae SELKIE yn falch o gyhoeddi, byddwn yn cynnal ein digwyddiad rhwydweithio Cadwyn Gyflenwi Ynni Adnewyddadwy Morol (MRE) olaf ar ddiwedd mis Chwefror 2023, yn Ynys Môn, (manylion pellach uchod).

Cynhaliwyd y digwyddiad diwethaf i gadwyni gyflenwi yn Sir Benfro 2022, a gafodd groeso brwd ac y mae ystod eang o actorion yn y sector MRE yn bresennol ynddynt ac yn bresennol ynddynt.

Eleni, bydd y ffocws yn fwy penodol ar randdeiliaid yng ngogledd Cymru. Bydd diweddariadau ar ddatblygiadau cyffrous megis offer SELKIE sydd newydd ei ryddhau, prosiect ynni llif llanw Morlais, datblygwyr technoleg leol, llywodraeth leol, academia a'r gadwyn gyflenwi ehangach.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, felly os oes gennych ddiddordeb mewn dod draw cofrestrwch yma.

Bydd cyhoeddiadau pellach am y rhaglen am y dydd yn cael eu cyhoeddi yn agosach at y digwyddiad. 

Gweler y map isod ar gyfer lleoliad y digwyddiad.