Cwrdd â'r deunyddiau digwyddiadau Arbenigol – Cyfreithiol (Cymru) gyda Stephenson Harwood

Yn dilyn dechrau gwych y gyfres Cwrdd â'r Arbenigwr gyda GwerthwchiGymru a Chynghorwyr Risg Adnewyddadwy, roedd ein sesiynau diweddaraf yn ymdrin â'r ystyriaethau cyfreithiol sy'n ofynnol ar gyfer prosiectau morol ar y môr. Dros ddwy sesiwn, clywsom gan gwmni o'r DU Stephenson Harwood a chyfreithwyr o Iwerddon LK Shields i gasglu persbectif ar y tebygrwydd a'r gwahaniaethau ar faterion cyfreithiol ar y môr ar draws Môr Iwerddon.

 

Yn y sesiwn ddydd Mawrth, rhoddodd Stephenson Harwood drosolwg o'r ystyriaethau cyfreithiol ar gyfer prosiectau ar y môr. Fel cwmni cyfreithiol blaenllaw gyda 9 swyddfa ledled y byd, mae eu profiad helaeth yn y sectorau morwrol ac ynni wedi eu harwain i ymgysylltu â nifer o brosiectau gwynt, llanw a thonnau ar y môr blaenllaw ledled y DU.

 

Trafododd Cathal Leigh-Doyle a Tom Adams o Stephenson Harwood y ffactorau pwysig i'w hystyried wrth leihau amlygiad cwmni i risg o fewn contractau ar gyfer prosiectau ar y môr. Wrth wneud hynny, amlinellwyd y safonau, y geiriad a'r elfennau allweddol i gynnwys/osgoi gyda chontractau gan gyfeirio'n benodol at y gwahaniaethau i'r holl bartïon dan sylw. Roedd siopau tecawê allweddol ar gyfer contractwyr yn cynnwys cael eglurder manwl ar gwmpas gofynnol y gwaith a chywirdeb y dyluniad gan y cyflogwr, yn ogystal ag ystyried goblygiadau ar gyfer oedi ac osgoi gwarantau addasrwydd i'r diben lle y bo'n bosibl. I'r gwrthwyneb, roedd cyngor allweddol i gyflogwyr yn cynnwys ceisio trosglwyddo risg drwy ddarparu manylebau swyddogaethol ar gyfer dyluniadau a sicrhau bod contractwyr yn cymryd perchnogaeth o adolygu dyluniadau cwmnïau fel rhan o'r contract.

 

Amlygodd cymhlethdodau prosiectau ar y môr o ran ystyriaethau cyfreithiol bwysigrwydd ymgynghori ag arbenigwyr yn y maes a'r angen i gymryd rhan yn gynnar yn y gwaith o ddatblygu prosiectau. I gael gwybod mwy am yr arbenigwyr yn y sesiwn, cysylltwch â ni drwy eu gwefan: Stephenson Harwood.

 

I weld recordiad y digwyddiad gweler y fideo uchod a lawrlwythwch gyflwyniad y sesiwn yma.

 

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein sesiynau sydd ar y gweill yn y gyfres Cwrdd â'r Arbenigwr, edrychwch ar ein digwyddiadau a drefnwyd ac archebwch eich lle mewn sesiynau yn y dyfodol yma.

 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect a rhwydwaith Selkie, cysylltwch â sophie@mentermon.com i gael gwybod sut y gallai prosiect Selkie gefnogi eich busnes yn y diwydiant ynni morol.