Selkie – Digwyddiadau sydd i ddod

Digwyddiad Rhwydweithio Cadwyn Gyflenwi Selkie, 24 Chwefror, Canolfan Arloesi'r Bont, 9am-1:15pm

Bydd digwyddiad rhwydweithio cadwyn gyflenwi Selkie yn arddangos cyfleoedd MRE yng Nghymru a sut y gall Rhwydwaith Selkie eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn. Bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i chi weld a thrafod offer, peirianneg a gweithredu aml-ddefnydd Selkie, templedi, safonau a modelau.

Cynhadledd Flynyddol Ynni Morol Cymru, 22ain-23 Mawrth 2022

Mae Selkie yn falch iawn o fod yn arddangos ac yn cymryd rhan yn y Gweithdy Offer Agored ar gyfer Ynni Morol. Rydym yn edrych ymlaen at rwydweithio a dysgu mwy yng Nghynhadledd Ynni Morol fwyaf Cymru.

SELKIE yng Nghynhadledd PRIMaRE 6-7 Gorffennaf 2022

Bydd tîm Pecyn 7 gwaith yn cyflwyno rhywfaint o'u hymchwil ar fethodoleg drôn yng nghynhadledd 9fed PRIMaRE ar ynni adnewyddadwy morol. Cynhelir y gynhadledd ar 6ed a 7 Gorffennaf 2022 ar gampws Prifysgol Caerwysg Penryn yng Nghernyw.

Cynhadledd Defnyddwyr ESRI, 11-15 Gorffennaf 2022

Bydd Ross O'Connell, arweinydd y pecyn gwaith 4, yn mynychu uwchgynhadledd GIS ESRI yn San Dieago, a bydd yn cyflwyno ar Selkie a'n teclyn Cyfrifiannell System Gwybodaeth Ddaearyddol a Techno-Economaidd.