Tag ynni morol

Mae'r cynllun lleoli ar gyfer disgyblaethau peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn flwyddyn mewn diwydiant sydd wedi'i wreiddio yng nghwricwlwm y myfyrwyr. Maent yn ymgymryd â'u lleoliad ym mlwyddyn olaf ond un eu hastudiaethau, sy'n dod â recriwtiaid ar lefel gradd agos i'w cwmnïau lletyol. Mae'r cynllun lleoli yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl gan y...

Amcan cyffredinol pecyn gwaith 9 yw sicrhau cynaliadwyedd nodau Selkie y tu hwnt i'r prosiect – cyflymu'r broses o wneud y cyfleoedd yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae arolwg manwl wedi'i gynllunio i gael data lefel gadarn...

Mae Intertek Energy & Water (Metoc gynt) yn ymgynghoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol a sefydlwyd yn y 1980au sy'n darparu gwasanaethau technegol arbenigol fel atebion modelu gwerthfawr iawn yn yr amgylcheddau morol, arfordirol ac afonydd. Fel aelod o'r Grŵp Intertek, ein tîm craidd o tua 50 o arbenigwyr, wedi'u lleoli...