Tag rhwydwaith selkie

Trefnodd Prosiect Selkie gyfres o ddigwyddiadau a oedd yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth busnes i gwmnïau sydd am arallgyfeirio i'r sector ynni morol. Cynlluniwyd y digwyddiadau hyn i roi cyfle i fusnesau bach a chanolig eu maint ddysgu mwy am themâu allweddol gan arbenigwyr...

Mae'r cynllun lleoli ar gyfer disgyblaethau peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn flwyddyn mewn diwydiant sydd wedi'i wreiddio yng nghwricwlwm y myfyrwyr. Maent yn ymgymryd â'u lleoliad ym mlwyddyn olaf ond un eu hastudiaethau, sy'n dod â recriwtiaid ar lefel gradd agos i'w cwmnïau lletyol. Mae'r cynllun lleoli yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl gan y...

Mae Intertek Energy & Water (Metoc gynt) yn ymgynghoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol a sefydlwyd yn y 1980au sy'n darparu gwasanaethau technegol arbenigol fel atebion modelu gwerthfawr iawn yn yr amgylcheddau morol, arfordirol ac afonydd. Fel aelod o'r Grŵp Intertek, ein tîm craidd o tua 50 o arbenigwyr, wedi'u lleoli...