Tag y gadwyn gyflenwi

Trefnodd Prosiect Selkie gyfres o ddigwyddiadau a oedd yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth busnes i gwmnïau sydd am arallgyfeirio i'r sector ynni morol. Cynlluniwyd y digwyddiadau hyn i roi cyfle i fusnesau bach a chanolig eu maint ddysgu mwy am themâu allweddol gan arbenigwyr...

Mae'r cynllun lleoli ar gyfer disgyblaethau peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn flwyddyn mewn diwydiant sydd wedi'i wreiddio yng nghwricwlwm y myfyrwyr. Maent yn ymgymryd â'u lleoliad ym mlwyddyn olaf ond un eu hastudiaethau, sy'n dod â recriwtiaid ar lefel gradd agos i'w cwmnïau lletyol. Mae'r cynllun lleoli yn cael ei gynnal yn gyfan gwbl gan y...

Amcan cyffredinol pecyn gwaith 9 yw sicrhau cynaliadwyedd nodau Selkie y tu hwnt i'r prosiect – cyflymu'r broses o wneud y cyfleoedd yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, mae arolwg manwl wedi'i gynllunio i gael data lefel gadarn...