Offer

Mae prosiect Selkie yn datblygu cyfres o dechnoleg aml-ddefnydd, offer peirianneg a gweithredu, templedi, safonau a modelau i'w defnyddio ar draws y sector hwn.

 

Modelau Techno-Economaidd GIS

Bydd yr offer hyn yn cysylltu Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Iwerddon/Cymru (GIS) â model techno-economaidd. Bydd hyn yn galluogi asesu safleoedd MRE mewn perthynas ag adnoddau, y dechnoleg orau, llwybrau cebl, logisteg, cysylltiad grid ac ati.

Sylfeini a Dylunio Gweundir

Nid oes unrhyw godau dylunio penodol ar gyfer MRE a defnyddir methodolegau o'r Diwydiant Olew a Nwy yn gyffredinol. Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn addas i MRE ac nid ydynt yn darparu'r dyluniadau gorau posibl. Yn Selkie, bydd gwaith sylfaen a hwylio yn cael ei arwain gan y buddiolwr GDG Ltd.

Modelu Casgliadau Ffisegol ac Numerig

Mae Selkie yn canolbwyntio ar ymchwil mewn modelu ynni tonnau a llanw a rhyngweithio a chydberthynas gan ddefnyddio Technique Dynamics Hylif cyfrifiadurol wedi'i addasu. Dan arweiniad SU.

 

Optimeiddio'r Synhwyrydd a 

Dadansoddi Data

Mae gwerthuso a monitro dyluniadau peilot drwy synwyryddion soffistigedig yn hanfodol at ddibenion deall a dysgu, yn ogystal ag arwain dyluniadau gwell newydd.

 

 

Modelau O&M a Logisteg

Bydd prosiect Selkie yn datblygu cyfres o fodelau pwrpasol ar gyfer y sector MRE i wneud y gorau o logisteg a phrosesau O&M, gan adeiladu ar y wybodaeth a ddatblygwyd o fewn y diwydiant gwynt ar y môr ond gan ymgorffori atebion ar gyfer yr heriau ychwanegol sy'n benodol i MRE.

 

Cynlluniau peilot

Bydd y tîm yn "cael technoleg yn y dŵr" yn ystod y cam peilot cyn masnachol (hyd at TRL6) mewn parthau lleoli sefydledig yng Nghymru, Iwerddon a Chymru.

 

 

 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr Selkie nawr i gael gwybod am y diweddariadau hyn.